Doprava a ostatné ceny služieb

Možnosti dopravy


Cena dopravy na území SR

Spôsob platby za tovar doručovaný na území SR

Bankové spojenie pre platby v EUR

   Fio banka - IBAN: SK08 8330 0000 0039 0711 0770
Tatra banka - IBAN: SK13 1100 0000 0029 4809 1006
           SLSP - IBAN: SK26 0900 0000 0052 1707 7896


Cena dopravy na územie ČR a iných štátov EÚ 

Cenu dopravy na územie ČR a iných štátov EÚ si možete vyžiadať mailom na info@praktis.sk,
alebo telefonicky na čísle +421 907 110 770.


Balné

Od 26.5.2020 je aplikovaná položka balné u objednávok s hodnotou tovaru nižšou ako 15,- EUR, v týchto troch cenových hladinách:

Prevzatie tovaru

Zásielku tovaru si vždy skontrolujte pred zamestnancom prepravcu. Pokiaľ je obal poškodený, spíšte s dopravcom formulár o poškodení zásielky, alebo tovar neprevezmite. Zistené vady nám bezodkladne oznámte e-mailom, telefonicky alebo písomne.

  
Všetky tu uvedené ceny sú včítane DPH.